Wat je zegt en denkt geeft een weerspiegeling van, wat er in je leeft: hoe jij de dingen en de wereld om je heen ziet en ervaart. Door ze als zodanig te benoemen leg je die wereld letterlijk vast. Dat zie je om je heen, dus zo is het en daardoor blijft het ook zo.

Stilstand en beweging ontstaan door creatie
In eerdere blogs heb ik al geschreven, dat je met je woorden en handelen creëert. Vastzetten is ook creatie. Wil je beweging/verandering, dan is het goed om voor je mening en wensen uit te komen en ze goed geformuleerd te uiten en daarnaar te handelen; helemaal vanuit contact met je diepste innerlijk. Laat van daaruit weten en zien, hoe jij wilt, dat het wordt en hoe dingen gaan. Zo zet je een stroming in beweging, die dat wat je wilt, naar je toe brengt. Het is waar en wordt waarneembaar!

Van binnenuit
Hoe meer je dit van binnen voelt en van daaruit spreekt en handelt, des te krachtiger werkt het. Dit komt vooral, doordat je van binnen voelt, hoe het is, als het al zo ver is. In potentie bestaat het al, anders kon je het niet wensen of bedenken. Doordat dit voelbaar in je leeft, weet je dat de tijd er rijp voor is. Het is een signaal voor jou om er mee naar buiten te komen.

Oefening baart kunst
Dit klinkt allemaal makkelijk, maar zo makkelijk gaat het niet. Het vraagt oefening en bewustwording. Eerst moet je je bewust worden van alles, wat er nu is in je en wat je graag anders ziet. Het zijn je automatismen in je denken, je onbewuste overtuigingen, waar je je bewust van moet worden, zodat je ze kunt loslaten. Vraag je zelf steeds weer af: “Is dit wel zo? Wil ik dat het zo gaat? Hoe wil ik dan dat het is of gaat?
Als het anders is of als je het anders wilt, probeer het dan ook anders te voelen; steeds weer. Zo wordt het ‘nieuwe’ geleidelijk jouw waarheid die in je gaat leven. Dit nieuwe ga je vanzelf uitstralen en naar je toe halen; je realiseert het dan zelf.

Dit hele proces is mooi samen te vatten in de slogan: ‘Maak niet je geloof waarheid, maar maak waar, waar je diep van binnen in gelooft!