Overwaardering4De vakantie zit er weer op. Terug in het oude ritme en programma met zijn vaste takenverdeling. Bij de meeste huishoudens zijn juist die taken in de vakantie even een beetje anders verdeeld dan gewoonlijk. Een mooie aanleiding om hier eens naar te kijken.

Bijna mijn hele leven heb ik me verbaasd over de overtrokken waarde of waardering, die verbonden is aan ‘de kostwinner’ zijn in het gezin. Dit is volkomen in strijd met mijn rechtvaardigheids-gevoel. Waarom is een taak (werken voor geld) meer waard, omdat en doordat je ervoor wordt betaald?

Ik zie dit anders Net als heel veel anderen heb ik gestudeerd, gewerkt en een gezin gehad. Daarbij ben ik er altijd vanuit gegaan, dat je als ‘gezin’ of huishouden samen een aantal taken hebt te verrichten. Het huis schoonhouden, reparaties verrichten, boodschappen halen, koken, wassen, je eventuele kinderen verzorgen, ze naar school en (sport)clubjes brengen en weer ophalen, ze opvoeden, enz. Alles wat je maar weet te bedenken, dat gebeurt om je dagelijkse leven te leiden als paar en of gezin. Daarbij hoort ook voor het inkomen zorgen, waarmee alles wordt betaald. Voor al die taken, ben je samen verantwoordelijk; dus ook voor het nodige inkomen zorgen. Hoe de taken worden verdeeld is enkel en alleen de verantwoording van het paar, dat samen met eventuele kinderen het gezin of huishouden vormt. Ik ben er een voorstander van, dat iedereen zo veel mogelijk dat doet, wat hem of haar het beste ligt en er de meeste tijd voor heeft. Iets wat je met elkaar afspreekt om je gezamenlijke huishouden te regelen.

Een nieuw perspectief Het inkomen wordt verworven om alle andere taken te realiseren en liefst daarnaast ook nog leuke dingen te doen. Dat maakt die taak niet belangrijker dan al die andere taken. Het wordt een puinhoop in huis, als er niet wordt opgeruimd en schoongemaakt. Als je die taken laat uitvoeren, dan moet je daar stevig voor betalen. Als dus één van de twee al die taken verzorgd, zorgt die er tegelijkertijd voor, dat de ander ‘veel’ tijd heeft om het benodigde inkomen te verdienen. Kortom dit inkomen verdien je echt samen met de totale gezamenlijke werkzaamheden die worden verricht. Samen leven is daarmee samenwerken en de verantwoording voor alle taken (ver)delen.