Taal bestaat uit: samenstellen van woorden en zinnen, (uit)beelden, lichaamshouding, gebaren, aanraking en symbolen. Je gebruikt het om iets duidelijk te maken en/of over te dragen; vergelijkbaar met een radiogolf. De kracht van die taal zit niet alleen in, hoe je iets verwoord. Taal draagt energie, waarmee je beweging creëert: koersverandering, stimulatie, beperking, remming, enzovoort. Met je taalkeuze heb je dus een middel om iets zuiver te sturen, te vertroebelen, vaag te houden, enzovoort. Denk maar eens aan uitspraken van onze politici. Die zijn vaak vaag en vertroebelend, manipulerend of bewust irritatie-prikkelend naar elkaar.

Voorbeelden
Een vergevings-oefening zorgt ervoor, dat je de opgehoopte energie van boosheid en verwijt in je (weer) laat stromen. Dit komt doordat je je denkbeeldig uitspreekt!
Denk ook maar eens aan de uitspraak “I had a dream”, die grote groepen mensen over de hele wereld in beweging/actie heeft gebracht.

Communicatie brengt en stuurt beweging
Taal is communicatie gericht op jezelf en anderen beïnvloeden: de beweging van energie te doen veranderen: versterken, afremmen, ombuigen, enzovoort. Taal is daardoor een veel krachtiger middel,
dan de meeste mensen zich bewust zijn. Door je woorden en eventueel beelden, gebaren en houding zorgvuldig te kiezen (zo goed mogelijk in overeenstemming met je bedoeling/intentie), stuur je de daarin ‘verpakte’ energie dus zuiverder. Je krijgt daarmee meer grip op de ‘beweging’, (re)actie die je wilt bewerkstelligen.

Emotie en intentie verfijnen en versterken of verzwakken
De intentie waarmee en de emotie van waaruit je communiceert, beïnvloeden zowel de kracht als de richting, waarin je met je taal de energiebeweging/(re)actie stuurt. Ze verfijnen de richting en versterken of verzwakken de kracht.

Hoe bewust gebruik jij taal?