Intentie betekent (van Dale): 1) oogmerk, bedoeling, voornemen;
2) datgene waarvoor in het gebed Godshulp wordt
gevraagd.
Intentie is dus eigenlijk iets, dat je voor jezelf of een ander wilt bereiken of toewenst.
Een heel mooi woord dus, maar kijk eens goed naar dit woord. Hierin zit eigenlijk het woord intens. Dat is de manier waarop je een ‘intentie zet’: je bidt om of roept in jezelf op, wat je jezelf of een ander toewenst; zonder bijbedoelingen in het volle vertrouwen, dat de oplossing op de juiste manier komt; ook al is dat soms op een heel andere manier dan gedacht. Je zet de intentie met al je aandacht en heel je innerlijk; dus heel intens. Je vertrouwd er daarbij op, dat de hogere macht de beste oplossing heeft.
Door met meer mensen tegelijk een intentie te zetten bundel je als het ware die aandacht van die mensen. Aandacht is een vorm van energie; je versterkt zo dus de energie of kracht van de intentie. Dat maakt het zo’n krachtig middel om iemand vooruit te helpen. Je doet het samen, heel intens!