Cursus: zelf informatie-materiaal schrijven

Bloggen als schrijfcursus

Door voor een serie vanaf 5 blogs of nieuwsbrieven een tekstadvies te laten
Bloggen als schrijfcursus kleinopstellen leer je jezelf beter schrijven, door de toelichting op de verbeterings-voorstellen. We spreken samen het aantal blogs af en de prijs per blog. Je
krijgt bij iedere blog een compleet tekstadvies; dat bestaat uit: Verbeteringsvoorstellen, de daarbij aansluitende uitleg (toelichting), de aangepaste teksten en eventueel nadere mondelingen uitleg (telefonisch)
als je daar behoefte aan hebt.

Zo schrijf je betere blogteksten en ga je geleidelijk beter schrijven: meer in ‘contact’ met je lezer, zodat je boodschap beter bij binnenkomt.

Cursus informatie-materiaal maken

Adviesbureau den Hertog verzorgt een cursus informatie-materiaal maken, waarin de deelnemers een tekst schrijven voor een informatie-product van hun bedrijf of organisatie. De cursus heb ik zelf ontwikkeld. Uitgangspunt van de cursus is dat de deelnemers tijdens de cursus werken aan een infomatie-middel, dat ze voor hun werk moeten maken. Zo bereiken ze een hoger rendement met deze cursus. In de cursus doorlopen de deelnemers onder begeleiding alle stappen van het schrijfproces. Daarin komen ook vormgevings-aspecten van het product aan de orde. Aan het eind van de cursus heeft elke deelnemer een volledig concept van een informatie-product. Dit concept mag je de cursusleider aanbieden voor verbeterings-voorstellen, zodat het leereffect nog eens wordt verhoogd en de kwaliteit optimaal is.

Korte cursus

Van de bovenstaande cursus bestaat ook een korte versie. Daarin besteed ik aandacht aan: waar let je op bij het beoordelen of controleren van informatie-materiaal, dat in concept klaar is of voor herdruk in aanmerking komt. In de cursus kijk je naar informatie-materiaal, zoals een eventuele gebruiker dat doet: dus eerst (naar voor- en achterkant), dan globaal en daarna naar de opbouw en leesbaarheid van de teksten. Uitgangspunt voor de cursus is informatie-materiaal, dat door de deelnemers zelf is ingebracht. Hierdoor zijn de deelnemers meer betrokken bij de cursus en is het rendement hoger.

Opdrachten

De uitgebreide cursus gebruikte ik voor het keuzevak “PR en Publiciteit” aan de Hogeschool Holland en bij individuele begeleiding van opdrachtgevers. De korte cursus gaf ik onder andere in opdracht van Stichting onderwijscentrum Toerisme & Reizen voor recreatie-ondernemers in Zeeland.

Werken met je netwerk

In de actief-les (workshop) kijk je naar wat netwerken is, waarom je netwerkt, het doel van netwerken, hoe dat werkt?; hoe gebruik je je netwerk? en hoe je je netwerk actief gebruikt! Daarna volgen enkele simpele oefeningen om de inhoudelijke aspecten toe te passen en zo te voelen/ervaren. Je vergroot of verdiept tegelijk je netwerk met nieuwe contacten.
Aan het eind van deze workshop ben je je meer bewust van wat netwerken inhoud, waarom en hoe je het doet en wat er bij komt kijken. Door meer bewust in je netwerken te staan creëer je meerwaarde voor jezelf, je praktijk/bedrijf en je netwerk.

Gastcolleges

Behalve de bovengenoemde cursussen en actief-les (workshop) verzorg ik ook gastcolleges over onderwerpen, die gaan over of verwant zijn met voorlichting en promotie. Mogelijke onderwerpen daarvoor zijn onder andere:

  • Waar moet informatie-materiaal aan voldoen?
  • Gastheerschap
  • Welke rollen vervult een gids?