­

Praten, denken en handelen is creëren.

Wat je zegt en denkt geeft een weerspiegeling van, wat er in je leeft: hoe jij de dingen en de wereld om je heen ziet en ervaart. Door ze als zodanig te benoemen leg je die wereld letterlijk vast. Dat zie je om je heen, dus zo is het en daardoor blijft het ook zo.

[…]

Met taal (be)stuur je energie

Taal bestaat uit: samenstellen van woorden en zinnen, (uit)beelden, lichaamshouding, gebaren, aanraking en symbolen. Je gebruikt het om iets duidelijk te maken en/of over te dragen; vergelijkbaar met een radiogolf. De kracht van die taal zit niet alleen in, hoe je iets verwoord. Taal draagt energie, waarmee je beweging creëert: koersverandering, stimulatie, beperking, remming, enzovoort. […]

Zorgvuldig taalgebruik gaan aanleren

In het taalgebruik vereenzelvigen de meeste mensen zich met hun werk, hoe ze zich voelen, hoe ze heten, leeftijd, enzovoort. Iedere keer als je zegt: ‘Ik ben …..’, bevestig en versterk je jezelf erin één te zijn met: je gevoel, je werk, ziek zijn, leeftijd, enzovoort. Daardoor word je er steeds meer één mee.
[…]

Voor jezelf kiezen is goed

Wat betekent dat eigenlijk: “Je moet goed voor jezelf zorgen”? Dat betekent dat je altijd eerst voor jezelf mag kiezen. Dus dat doen, wat jij nodig hebt.

Geen egoïsme
Maar …..; als je voor jezelf kiest, wordt dat vaak egoïsme genoemd. Toch is voor jezelf kiezen geen egoïsme. Egoïsme is alleen aan jezelf denken, ongeacht wat […]

Intentie

Intentie betekent (van Dale): 1) oogmerk, bedoeling, voornemen;
2) datgene waarvoor in het gebed Godshulp wordt
gevraagd.
Intentie is dus eigenlijk iets, dat je voor jezelf of een ander wilt bereiken of toewenst.
Een heel mooi woord dus, maar kijk eens goed naar dit […]

Aarding is belangrijk

Dat aarding belangrijk is, zie je ook in onze taal. Er zijn verschillende uitdrukkingen over buiten jezelf raken en geen aarding meer hebben. Een paar voorbeelden:

Als je je niet aan de normaal menselijke regels houdt ben je ‘ontaard’.

Als je erg verbaasd of verrast bent, ben je ‘uit het veld geslagen’; dus los van de grond.

Als […]

Waar stop jij je energie in?

Iedereen komt ze wel tegen: die gebeurtenissen en mededelingen waar je zó gevoelig voor bent, dat je meteen in de weerstand gaat: “Welke ‘gek’ heeft dat nu weer bedacht?” of “Hoe durven ze dit te bedenken of te doen?” zijn reacties in je gedachten, die meteen opborrelen. Voor je het weet teken je weer een […]

Lijden mensen collectief aan geheugenverlies?

Veel berichten op social media van ondernemers zijn vaak hetzelfde. Therapeuten vertellen graag dat ze weer iemand hebben geholpen en hoe blij ze daar van worden. Hoveniers melden regelmatig een tuin die ze hebben aangelegd. Electrotechnici welke klus ze nu weer hebben geklaard. Zo heeft iedere beroepsgroep wel voorbeelden van berichten die regelmatig door dezelfde […]

Je tekst en je intentie

Regelmatig merk ik dat mensen heel anders schrijven, dan de manier waarop ze iets vertellen. Soms wordt de tekst daardoor bijvoorbeeld formeler of ze maken enorme gedachtesprongen. Ook nemen veel mensen minder goede gewoontes van anderen over in hoe ze formuleren (schrijven), waardoor de tekst dan meestal niet helemaal overeenkomt met wat ze willen uitstralen. […]

Vanuit rust en afwisselend werk bereik je meer

Al jaren zat ik er tegen aan te hikken; de bovenverdieping opknappen. De vloerbedekking eruit, laminaat er in, plafonds en muren en het houtwerk schilderen. Dit jaar is het ervan gekomen. Waar zag ik tegenop: de rommel, en de tijdsdruk. Dat laatste heb ik los gelaten. Afwisselend aan opdrachten werken en aan mijn huis, dat […]