Ik bezoek veel websites en lees daar zo hapsnap wat stukken tekst van. Daardoor valt mij voor al één ding heel erg op. Er kan van alles en je zal een heleboel, bijvoorbeeld: U kunt of zal nog meer beleven; maar …….. niets is zeker. Bijna overal kom je dezelfde slagen om de arm tegen. Slag om de arm 2
Alle mogelijkheden die worden geboden met kunnen, voelen min of meer onzeker. Zo is het ook met de voorspellingen of beloftes met zullen. Zullen wijst op een grote waarschijnlijkheid en daarmee tegelijk een kleine onzekerheid; dus ook hierdoor voel je een slagje om de arm. Waar zijn al die slagen om de arm voor nodig? Van een aanbod, belofte of voorspelling met een slag om de arm wordt je niet echt blij of warm.

Een aanbod gaat al om kiezen
Als iemand mij iets aanbiedt, dan weet ik, dat ik de keuze heb om erop in te gaan. Je hoeft dus niet te vertellen, dat je iets voor mij kunt doen. Vertel mij liever, wat je voor mij wilt doen. Doe je iets helends voor mij, dan weet ik, dat ik mede bepaal of en in welke mate dit gaat werken. Sta ik er niet voor ‘open’, dan gebeurt er niets of misschien heel weinig. Je hoeft dus niet te zeggen dat ik me beter zal gaan voelen. Maak duidelijk dat het helpt om me beter te gaan voelen.
Van die slagen om de arm word ik niet bepaald warm; het schept een afstand tussen mij en hij of zij die mij iets aanbiedt. Ik voel me dus als lezer minder verbonden met de aanbieder en het aanbod. Daardoor komt de boodschap energetisch gezien ook zwakker binnen. Juist met je gevoel, maak je keuzes als je leest. Voelt het goed en passend, dan wil je dit ook hebben, doen, enz.

Slag om de arm en onzekere voorspellingen
Bewaar de slagen om de arm voor, als ze echt nodig zijn; zoals bij een weersvoorspelling. Daar zit namelijk een mate van onzekerheid in. Daarom heet het ook weersvoorspelling. Dus morgen kan of zal het gaan regenen, want het is niet helemaal zeker. Je kan de lottorij winnen, want dat is absoluut niet zeker.
‘Als je gezond eet word je minder makkelijk ziek.’ Hier heb je geen slag om de arm bij nodig; dus de volgende opmerking is onnodig of minder sterk dan die hierboven: ‘Als je gezond eet, zal je minder makkelijk ziek worden.’ Als je beide opmerkingen met je gevoel (voor)leest, voel je dat de eerste je een veel fijner gevoel geeft. Dat is wat je als aanbieder wilt bereiken.
Ook als enige reserve gewenst is bijvoorbeeld i.v.m. aansprakelijkheid, loont het de moeite om zo duidelijk mogelijk te formuleren, zodat je boodschap zo goed mogelijk binnenkomt.

Veel succes!